Основні налаштування знаходяться в файлі

nano /etc/nginx/nginx.conf

Приводжу приклад основних опцій, необхідних для роботи, з короткими поясненнями

user www-data; # Запускатимемо nginx від користувача www-data 
worker_processes 8; # Рекомендується виставляти worker_processes рівним кількості ядер на процесорі *
pid /run/nginx.pid;  # Файл для реєстрації номерів процесів 
events {
    worker_connections 2048; # Кількість з'єднань на один воркер. Рекомендоване значення 1024, в моєму випадку цього може бути недостатньо
    use epoll; # Метод з'єднання. Для Linux - epoll
    multi_accept on; # Приймати максимально можливу кількість з'єднань
}
http {
    sendfile on; # Метод передачі даних(ефективніше ніж read+write)
    # Відправлення заголовків від початку до кінця в одному пакеті
    tcp_nopush on;
    tcp_nodelay on;
    keepalive_timeout 6000;
    keepalive_requests 1000;
    types_hash_max_size 2048;
    reset_timedout_connection on;
    server_tokens off; # Приховуємо версію Nginx з міркувань безпеки
    client_body_timeout 10;
    client_header_timeout 10;
    send_timeout 2;

    client_body_buffer_size 1K;
    client_header_buffer_size 1k;

    client_max_body_size 200m;

Щоб вам колись не закидало логи помилками, відразу піднімемо максимальну кількість відкритих файлів. Додаємо в /etc/security/limits.conf

* soft nofile 16384
* hard nofile 16384

Далі треба виконати:

ulimit -n 16384

І в в nginx.conf прописати нове значення worker_connections, рівне 16384 поділити на worker_processes, або

worker_rlimit_nofile 16384;

Перевіримо конфіг

nginx -t

і перезапустимо конфігурації

service nginx reload

Залітай у Твітер

Це ще що таке?

Я назвав цей сайт студією онлайн-творчості, тому що не вважаю свою діяльність роботою. Займаючись розробкою, я пізнаю нове, подорожую просторами мережі, знайомлюся з дивовижними людьми. Це життя.

Олександр Мойсеюк

Чому мене варто послухати?

Наразі за моїми плечима близько 6 тисяч годин задушевного спілкування з програмним кодом, документаціями, статтями і варіантами розмітки.

Олександр Мойсеюк

Також зараз під моїм наглядом або керівництвом активно розвиваються близько 7 проектів, серед яких студія розробки розширень і навчальних матеріалів для CMS Joomla. І просто досить знати, що я дуже люблю свою роботу:)

Читати у

Змінити мову на

Son of Sky - основний псевдонім Олександра Мойсеюка, неочевидне значення якого - "українець".

Згідно праць Олексія Братко-Кутинського, як зазначено в Олександра Середюка, монголо-татари після вторгнення на Київську Русь, почали називати місцевих "хохлами". Першопочатковий переклад цього слова:
"Неба син" (Кок (Небо), ол (син)), що у слов'янському звучанні - "хохол". Простий переклад на англійську: Son of the Sky

Синь неба - це схожа за звучанням назва для сайту.