Процес створення списку команд
Процес створення списку команд


Це лише приклад списку команд створений для власної зручності. Більше функцій та пояснень можна знайти за цим посиланням. Цими директивами доводиться користуватися найчастіше під час налаштування та роботи сервера, що працює на ОС Debian 8 Jessie. Список не статичний, і буде постійно оновлюватися чи змінюватися.

Конфігурації

Конфігурація PHP для стандартної інсталяції через apt-get

nano /etc/php5/fpm/php.ini
nano /etc/php5/fpm/pool.d/www.conf


Конфігурація РНР зібраного з сирців (вихідних файлів)

nano /usr/local/etc/php-fpm.conf
nano /usr/local/php/php.ini


Конфігурація серверу NGINX

nano /etc/nginx/nginx.conf
nano /etc/nginx/sites-available/default
nano /etc/nginx/sites-available/phpmyadmin.cde.conf   


Конфігурація MySQL

nano /etc/mysql/my.cnf

Конфігурація демона FTP (VSFTPD)

nano /etc/vsftpd.conf
nano /etc/pam.d/vsftpd


Конфігурація phpMyAdmin

nano /etc/phpmyadmin/nginx.conf

 

Перезапуск

Просто естетично більше до вподоби ніж service nginx restart , наприклад, так як після виконання показує результат

/usr/local/bin/php-fpm  ; Старт php-fpm зібраного вручну з сирців
/etc/init.d/php5-fpm restart
/etc/init.d/mysql restart 
/etc/init.d/nginx restart
/etc/init.d/vsftpd restart
/etc/init.d/cron restart

Файли та архіви

Вільне місце на дисках

df -h


Створити файл bk.sh в директорії etc з правами 700

cat < /etc/bk.sh && chmod 700 /etc/bk.sh


Перемістити/перейменувати директорію (-v — відображати хід подій)

mv -v /home/name_bak /home/name


Копіювати файли на сервер з віддаленого серверу, коли є тільки доступ до FTP. Повинен бути встановлений apt-get install lftp

lftp -e 'mirror  /public_html /home/public_html; bye;' -u username,PASSWORD domen.of.ftp.com


Рекурсивно видалити всі файли з каталогу public_html без підтвердження

rm -rf /home/public_html/*


Видалити всі пакунки, що починаються з імені

apt-get remove --purge apache2* php5* mysql* postgre*
apt-get autoremove


Призначити права для всього в папці, тільки для файлів і тільки для директорій відповідно

chmod -R 777 /home/public_html
find /home/mambala/cde_educ/moodledata -type f -exec chmod 666 {} ;
find /home/mambala/cde_educ/moodledata -type d -exec chmod 777 {} ;


Права на файли і каталоги і права користувачу РНР (зазвичай РНР запускається від користувача www-data)

chown -R www-data /home/public_html && chmod -R 777 /home/public_html


Скопіювати всі файли з однієї директорії в іншу

cp -pr /home.backup/theme/mytheme/* /home/theme/mytheme


Виконає пошук всіх файлів (за це відповідає знак *), що мають розширення .mp3 в директорії /mnt/usb.

find /mnt/usb -name  «*.mp3″ -print


Перегляд вмісту архіву без розпаковування (тупо список файлів)

tar -tzf home.tgz  Розпакувати всі файли архіву pics.zip до директорії /tmp

unzip pics.zip -d /tmp


Розпакувати вміст директорії 'folder' архіву file.zip до директорії /www

unzip /home/file.zip "folder/*" -d /www 

Розпакувати всі файли архіву archive.tar.gz до поточної директорії (-v - показувати хід роботи)

cd /path/to/archive/dir
tar -zxvf archive.tar.gz
# for .tar
cd /path/to/archive/dir
tar -xvf archive.tar


Розпакувати лише файл file.doc з архіву archive.tar.gz в поточну директорію

cd /path/to/archive/dir
tar -zxvf archive.tar.gz file.doc


Створити архів використовуючи стиснення bz2 в поточній директорії з вказаними теками

tar -jсf archive.tar.gz files images

MySQL бази даних

Скопіювати всю базу даних в один файл (потрібно буде ввести пароль)

mysqldump -uUSER -p DB_NAME > /path/to/file/FILE_NAME_TO_SAVE.sql


Розпакувати базу даних з файлу в базу DB_NAME

mysql -p DB_NAME < db.sql


Перевірити оптимальність налаштувань (повинно бути встановлено)

mysqltuner

Системні команди та списки

Запустити резервне копіювання (утиліта apg-get install backup-manager)

/usr/sbin/backup-manager


Запустити резервне копіювання (власний скрипт)

/usr/local/backup/run
/usr/local/backup/sql


Редагувати список запланованих подій

crontab -e


Список встановлених пакунків

dpkg -l apache2* php5* mysql*


Список доданих репозиторіїв

nano  /etc/apt/sources.list


Список директорій у вибраній

ls /etc


Список користувачів сайту по шаблону Ім'я : пароль : User ID : Group ID : User ID Info : Домашній каталог : Command/shell

more /etc/passwd


Змінити домашню директорію користувача

usermod -d /path/to/new/homedir/ username


Видалити користувача (домашній каталог залишається)

userdel userName


Жорстоко і безжалісно вбити процес php-fpm =) (можна вказати будь-який інший сервіс)

pidof php-fpm 
# output like: 3447 3446 3445
kill 3447 3446 3445

Інформація про пам'ять та навантаження

Кількість процесорів сервера

grep -c '^processor' /proc/cpuinfo 

Статистика процесів cpu

top


Оперативна пам'ять в мегабайтах

free -m 


Однак ця команда показує кешовану пам'ять як зайняту. Трохи зручніший варіант показати всю вільну пам'ять:

 free -m | awk 'NR==3 {print $4 " MB"}' 

Скільки пам'яті використовується сервісом і йде на один процес (на прикладі процесу php-fpm )

ps -ylC php-fpm| awk '{x += $8;y += 1} 
   END {print "Service Memory Usage (MB): "x/1024; 
   print "Average Proccess Size (MB): "x/((y-1)*1024)}'

Для mysql треба додати параметр all (a) і дивитися по демону:

ps -ylaC mysqld | awk '{x += $8;y += 1}  END {print "Service Memory Usage (MB): "x/1024;  print "Average Proccess Size (MB): "x/((y-1)*1024)}'

Прослідкувати всі процеси і основну інформацію

ps -ylC php5-fpm --sort:rss

Скільки пам'яті на дисках

df -H

Скільки пам'яті займає каталог

du -shc /home/path/to/dir

Скільки пам'яті займає кожен підкаталог вказаного каталогу

du -shc /home/path/to/dir/*
Мітки: nginx, debian, php, phpmyadmin, linux, mysql

Залітай у Твітер

Це ще що таке?

Я назвав цей сайт студією онлайн-творчості, тому що не вважаю свою діяльність роботою. Займаючись розробкою, я пізнаю нове, подорожую просторами мережі, знайомлюся з дивовижними людьми. Це життя.

Олександр Мойсеюк

Чому мене варто послухати?

Наразі за моїми плечима близько 6 тисяч годин задушевного спілкування з програмним кодом, документаціями, статтями і варіантами розмітки.

Олександр Мойсеюк

Також зараз під моїм наглядом або керівництвом активно розвиваються близько 7 проектів, серед яких студія розробки розширень і навчальних матеріалів для CMS Joomla. І просто досить знати, що я дуже люблю свою роботу:)

Читати у

Змінити мову на

Son of Sky - основний псевдонім Олександра Мойсеюка, неочевидне значення якого - "українець".

Згідно праць Олексія Братко-Кутинського, як зазначено в Олександра Середюка, монголо-татари після вторгнення на Київську Русь, почали називати місцевих "хохлами". Першопочатковий переклад цього слова:
"Неба син" (Кок (Небо), ол (син)), що у слов'янському звучанні - "хохол". Простий переклад на англійську: Son of the Sky

Синь неба - це схожа за звучанням назва для сайту.